×

Head kliendid!

Esmaspäeval, 24.06. oleme SULETUD!

Head võidupüha ja jaanipäeva! 

 

Kuidas langetada puid?

Kuidas langetada puid? Esimene reegel puude langetamisel ohutus, ehk puu peab langema täpselt õigesse kohta! Kas läheduses asub elektriliine, teisi puid, teid, ehitisi? Langev puu ei tohi kahjustada ühtegi kõrvaolevat objekti. Seetõttu tuleb enne sae käimatõmbamist kogu tegevusplaan hoolikalt läbi mõelda, panna valmis abivahendid ning tegutseda rahulikult vastavalt kavale.  

Turvaala: vähemalt kahekordne puu kõrgus

Enne langetamist veenduge, et kahe kuni kolme puupikkuse kaugusel langetatavast puust poleks inimesi. Metsas töötades on soovitatav kanda erksavärvilisi riideid, mis muudavad inimesed üksteisele ja möödujatele nähtavaks.

Tehke langetusplaan

Hakake langetamist kavandama juba enne puu juurde jõudmist. Määrake langetamissuund. Pidage meeles, et langetamist võivad mõjutada erinevad tegurid, nt tuule suund, tuule tugevus, kallak ja ümbruses olevad takistused.

Uurige puud. Kas see on mädanenud, mõranenud või on sel mõni muu kahjustus? Kas puult või kõrval asuvalt puult võib langeda kuivanud või murdunud oksi? Kas puu on kaldus? Millises suunas tuleks puu langetada, arvestades edasisi töid?

Järgnevat laasimistööd silmas pidades tuleks valida õige töökõrgus. Näiteks saate teha nii, et puu langeks langetatud puu tüvele, kivile või mujale kõrgemale kohale. Ettevaatust! Puu tagumine osa võib üles põrgata.

Kui kaugele puu ulatub?

Kui langetate hoonete läheduses olevaid puid, tuleb kontrollida nii puu lagemissuunda kui seda, kui kaugele puu ulatub. Üks viis selle kindlaks tegemiseks on kasutada lihtsaid geomeetrilisi põhimõtteid ja määrata maapinna punkt, mis moodustab nii võrd- kui täisnurkse kolmnurga, ehk on puust ühe kaugusel, nt puu kõrgus.

Seda põhimõtet saab rakendada lihtsa puupulga abil. Hoidke puupulka nii, et selle kaugus teie silmadest on võrdne pulga pikkusega ning kolmnurga kahe külje vahele jääv nurk on sirgnurk. Ideaalis peaks teie silm olema kännuga samal kõrgusel.

Kui võimalik, langetage puu selle loomulikus langemissuunas

Enamikul puudel on oma loomulik langemissuund. Seda mõjutab puu kalle, okste kuju ja lumine võra (lumega kaetud oksad). Kui puu kalle pole selge, astuge puust veidi eemale ja kontrollige seda nöörjoonlaua abil.

Teatud määral on võimalik sundida puud langema ka vastu selle loomulikku langemissuunda, kuid see on alati ohtlik ning nõuab liigset füüsilist pingutust. See eeldab teadmisi, oskusi ja kogemusi ning õigeid langetustööriistu. Õrna puiduga puud (nt kuivanud või pehkinud puud) tuleb alati langetada lihtsaimas langetussuunas.

Puu langetamist mõjutavad selle kalle, kuju, pikkus, läbimõõt, liik ja seisukord, aga ka maapinna kalle, tuulesuund, puu kohal olevad elektriliinid, teed ja hooned. 

Ettevalmistus

Alustaimestiku eemaldamine

Puhastage alati puualune nii, et puu saaks takistamatult langeda. Samuti puhastage soovitud langetussuund. Väiksed puud, põõsastik ja oksad võivad langetussuuna määramist takistada.

Taganemistee

Lõigake maha taganemisteed tõkestavad põõsad ja väiksed puud, umbes 45° puu tagant mõlemas suunas. Puhastage maapind okstest ja muudest takistustest.

Kärpimine

Ette jäävate madalate okste ja võrsete kärpimine muudab langetamise ohutumaks. Kõige ohutum on kärpida tõmbava ketiga (juhtplaadi alumise poolega) ülalt alla.

Langetussuund

Puu langemise suuna määrab juhtsälk, puu langetamiseks kasutatakse langetuslõiget. Kahe lõike vahele jäetakse toetuskiht, mis suunab puu ohutult plaanitud suunas maha.

Juhtsälk

Juhtsälgu tegemiseks on mitmeid viise. Juhtsälgud võivad puu seisukorrast, maastikust ja kohalikust traditsioonist sõltuvalt erinevad olla. Vältige liiga sügava juhtsälgu lõikamist. See ei tohi olla suurem kui 15-20 % rinnasdiameetrist.

Kõige sagedamini kasutatakse avatud juhtsälku. Sellest on kaks varianti (A ja B), suurema avatud nurgaga juhtsälk ja tagurpidine juhtsälk (Humboldt). Soovitame kasutada avatud juhtsälku (variant A), kuna seda võib kasutada enamikul juhtudel ning see on kergemini õpitav.

Suure nurgaga avatud juhtsälk on soovitatav künklikumal maastikul, kus kallaku tõttu on vaja, et toetuskiht oleks pikemalt terve. Tagurpidist juhtsälku kasutatakse järsakutel kasvavate väga suurte puude ja sellise puuliikide korral, mis võivad langedes lõheneda.

Juhtsälk tehakse kahes osas: ülemise ja alumise lõikega. Juhtsälgu ava suurus sõltub sellest, millist meetodit kasutatakse. Pidage meeles, et lõiked tuleb teha võimalikult maapinna lähedalt, nii on puu langemise ajal paremini juhitav ja stabiilsem. Mõnikord tuleb enne juhtsälgu tegemist eemaldada tööd takistavad juuremügarad.

Edaspidised juhised on antud sellest lähtudes, et kasutatakse avatud juhtsälke.

Langetuslõige

Kui juhtsälk on tehtud, saab selle suunas teha langetuslõike. Ärge unustage jätta piisava paksusega toetuskihti! Langetuslõige on tavaliselt ühetasane või juhtsälgust veidi ülevalpool. Langetuslõike meetod sõltub puutüve läbimõõdust ja juhtplaadi pikkusest.

Ohutuse tagamiseks võite kasutada kange, kiile või langetuslabidaid. Nende abil saab vältida puu kukkumist vastupidises suunas ning juhtplaadi kinnikiilumist lõikesoonde. Veenduge, et paagis on piisavalt kütust. Kui küte langetuslõike ajal otsa saab, võib tekkida ohtlik olukord.

Toetuskiht teeb langetamise ohutuks

Toetuskiht on ohutu ja puhta langetamise tagamisel kõige olulisem. Toetuskiht on juhtsälgu ja langetuslõike vahele jääv läbisaagimata osa, mis töötab nagu harilik liigend. Toetuskiht juhib puu maapinnale. Toetuskiht peab olema ühtlase jämedusega ja selle pikkus peab olema vähemat 80 % puu rinnasdiameetrist.

Laius peab olema vähemalt 10 % puu rinnasdiameetrist. Puudel, mis on jämedamad kui 30 cm, piisab 3-sentimeetrisest toetuskihist. Selle, kui pikalt toetuskiht terve püsib, määrab juhtsälgu avatud osa. Mida väiksem on nurk, seda varem toetuskiht puruneb.

Avatud juhtsälk, variant A

Valmistuge juhtsälgu tegemiseks, lõigake ära langetamist häirida võivad juuremügarikud. Sageli on kasulik plaanitava juhtsälgu ja langetuslõike kohal tüvelt koor maha lõigata, nii jäävad lõiked puhtad.

Alustage ülemist lõiget

 1. Toetage vasem õlg puutüve vastu. Tasakaalu hoidmiseks asetage jalad laialt harki või toetage vasem põlv maha. Hoidke saagi nurga all nii, et kännu kõrguse suunas saagides moodustuks soovitud juhtsälgu nurk.
 2. Sihtige selle maastikupunkti suunas, kuhu soovite puu langetada. Sihtpunkt peab kattuma sae langetussuuna märgetega (joontega).
 3. Seadke juhtplaat nurga alla ja hakake täiskiirusel saagima. Kontrollige aeg-ajalt, et olete samas tööasendis nagu algul.

Alumine lõige, alati horisontaalne

 1. Tehke alumine lõige nii, et see kohtuks täpselt ülemise lõikega. Veenduge, et alumine lõige poleks liiga sügav. Kui ülemine ja alumine lõige ei ole kohakuti, ei suuda te langevat puud piisavalt kontrollida. Samuti on oluline, et saag oleks alumise lõike tegemise ajal horisontaalselt.
 2. Kui langetate jämedamaid puid, tuleb sõltuvalt juhtplaadi pikkusest mõnikord ülemist lõiget vastassuunast jätkata.

Avatud juhtsälk, variant A

 • Tasane, veidi kaldus maapind
 • Juhtsälgu ava 60-80°
 • Esimesena tehakse ülemine lõige, mis määrab puu langemissuuna
 • Alumine lõige tehakse horisontaalselt langetuslõike nurgaga
 • Langetuslõige on ühetasane või juhtsälgust veidi ülevalpool

+ Lihtsaim meetod

+ Madal känd

– Toetuskiht murdub enne puu maapinnale jõudmist

Tasub meeles pidada:

 • Määrake suund
 • Võtke sae taga asend sisse, sihtige
 • Seadke juhtplaat nurga alla ja kiirendage täiskiiruseni
 • Kontrollige suunda ja nurka
 • Saagige, kuni jõuate kännu kõrguseni
 • Hoidke saag ja juhtplaat horisontaalselt
 • Tehke alumine lõige nii, et see kohtuks täpselt ülemise lõikega
 • Kui juhtplaat pole piisavalt pikk, minge teisele poole ja tehke sarnane lõige

Avatud juhtsälk, variant B

 1. Hoidke juhtplaat soovitud kännukõrgusel horisontaalselt.
 2. Sihtige selle maastikupunkti suunas, kuhu soovite puu langetada. Sihtpunkt peab kattuma sae langetussuuna märgetega (joontega).
 3. Kontrollige suunda ja alustage täiskiirusega saagimist.
 4. Kui langetate jämedamaid puid, tuleb sõltuvalt juhtplaadi pikkusest mõnikord ülemist ja alumist lõiget vastassuunast jätkata.
 5. Tehke ülemine lõige nii, et see kohtuks täpselt alumise lõikega. Kui ülemine ja alumine lõige ei ole kohakuti, ei suuda te langevat puud piisavalt kontrollida.

 

Avatud juhtsälk, variant B

 • Tasane, veidi kaldus maapind
 • Juhtsälgu ava 45-55°
 • Esimesena tehakse alumine lõige, mis määrab puu langemissuuna
 • Alumine lõige tehakse horisontaalselt langetuslõike nurgaga
 • Langetuslõige jääb juhtsälgust ülespoole

+ Madal känd

– Toetuskiht murdub enne puu maapinnale jõudmist

– Toetuskihi paksust on raskem näha

– Kui juuremügarike kiud on asümmeetrilised, võib puu lõheneda

Tasub meeles pidada:

 • Määrake suund
 • Võtke sae taga asend sisse, sihtige
 • Hoidke saag ja juhtplaat horisontaalselt, kiirendage täiskiiruseni
 • Kontrollige suunda ja nurka
 • Saagige, kuni toetuskiht on õige pikkusega
 • Seadke juhtplaat nurga alla
 • Tehke ülemine lõige nii, et see kohtuks täpselt alumise lõikega
 • Kui juhtplaat pole piisavalt pikk, minge teisele poole ja tehke sarnane lõige

Kui puu on sae juhtplaadi pikkusest jämedam?

Sageli tuleb ette, et sae juhtplaat on lühem kui puu läbimõõt. See pole probleem kui kasutada õiget saagimistehnikat:

 1. Saagige ava, mis on 60% puu diameetrist.  
 2. Lõigake otse tahapoole läbi puu.
 3. Liikuge teisele poole puud, saagige ava, mis on 60% puu läbimõõdust ning lõigake otse tahapoole, kuni on moodustunud sobiv nurk (vt joonist).
 4. Asetage lõikesoonde kiil või langetamislabidas.
 5. Lõpuks saagige nurk läbi, soovitavalt diagonaalselt allapoole, et vältida kiilu või langetamislabidasse sisselõikamist. 

 

Tutvu Saestuudio kettsaagide tootevalikuga siin

 


Loe lisaks


Soovid lisainfot või abi õige seadme valimisel?

Anna meile oma murest, soovist märku ja anname endast parima, et
leida sellele parim lahendus

Võta julgelt ühendust

 

või astu läbi meie esindusest Männiku tee 19, Tallinn 11214
Leia tee meieni